Agnieszka (Aga) Dabrowska

Agnieszka (Aga) Dabrowska

Therapist in Illinois

Contact Information

603 Geneva Road Saint Charles, IL 60174

Education

School: Roosevelt University

Year Graduated: 2012

License: Illinois / 180.011355

Who I Serve

( English | Polski ) Are you a parent of a youth who struggles with behavioral difficulties, anxiety, sadness, low self-esteem or concentration? I am here to support you and guide your family from frustration and power struggles to emotionally balanced, calm & well connected family who laughs together. I believe that the healing process starts by building and restoring healthy connections, boundaries, trust and playfulness. Keeping these four elements in mind, my clinical focus is on guiding children and their parents, who have experienced balance disturbing events in life (trauma, grief, divorce, stress, change of schools), into well being again. I specialize in children's natural language of healing-PLAY! Theraplay & SandTrayTherapy will allow your child to regulate the nervous system, balance emotions & let go of painful past experiences. Coping skills, relaxation techniques & talk therapy are part of the sessions. Therapy will feel like spending a quality time together while healing. I know you love your child but at times it is you, the parent, who needs help with healing your past hurts. I offer traditional talk therapy and hypnosis to support your journey so these hurts and old family patterns don’t stay on your way to healthy parenting and self worth. Simply call for a free 15 min consultation to see how we can work together. Czy Twoje dziecko ma problemy z zachowaniem w domu i szkole, łatwo i często się denerwuje, miewa lęki, napady złości, problemy ze spaniem lub zauważyłeś(aś) trudności z koncentracją? Czy jako rodzic czujesz się zestresowany i bezradny pomimo wielu prób pomocy dziecku? Jestem terapeutką specjalizującą się w psychologii rozwoju dziecka i oferuję wsparcie w trudnościach wychowawczych i zachowawczych dzieci.Pomogę Twojej rodzinie znalezć rozwiązanie na powyższe problemy i przywrócić balans w domu. Wierzę, że proces zmian zachowawczych i wychowawczych zaczyna się przez zbudowanie i odbudowanie zdrowych relacji, granic, zaufania i zabawy. Specjalizuję się w terapii zabawą ponieważ zabawa jest naturalnym sposobem dzieci na rozwiązywanie trudnych doświadczeń, przeżyć i relacji z opiekunami. Twoje dziecko nauczy się też sposobów relaksacji, co-regulacji i rozmowy z rodzicami z szacunkiem. Podczas wizyty, będzie miało odczucie, że spędza czas wesoło z rodzicem umacniając tymsamym Wasze relacje. Emocjonalne zdrowie Twojego dziecka jest bardzo ważne, dlatego szukasz pomocy. Ale czasami to rodzic potrzebuje i zasługuje na pomoc z bierzącymi problemami jak też z doświadczeniami z przeszłości. Oferuje 15 min darmową konsultację, podczas której dowiesz się w jaki sposób możemy współpracopwać razem aby pomóc Tobie lub Twojemu dziecku.

Therapy Techniques

603 Geneva Road Saint Charles, IL 60174